Vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů

 

Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (zákon č. 102/2014 Z. z.) máte právo odstoupit od této kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta k odstoupení od smlouvy uplyne 14 dní ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce, převezmete zboží. Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této kupní smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adrese:

 

Ing. Ján Buchanec TECHNIK
Internetový obchod
Jesenského 14
036 01 Martin

tel: +421 43 455 4433

info@bosch-cz.cz

 

K tomuto účelu můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který se nachází jako příloha mailu potvrzení objednávky. V případě zájmu máte možnost vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy i elektronicky, zasláním e-mailu na info@bosch-cz.cz. Využijete-li tuto možnost, přijetí odstoupení od kupní smlouvy Vám neprodleně potvrdíme e-mailem. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy.

V případě, že zboží nakupujete v souvislosti s vaší podnikatelskou činností (o čem rozhoduje uvedení IČO na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká, nakolik obchodní zákoník tuto možnost neumožňuje.

V případě odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení (nevztahuje se na vrácení manipulačního poplatku při platbě v hotovosti kurýrovi), který nabízíme ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a došlo-li k jejich úplnému poskytnutí. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Doručte nám zboží kurýrem zpět nebo jej přineste na adresu Ing. Ján Buchanec TECHNIK, Internetový obchod, Francúzskych partizánov 5666, 036 01 Martin, bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14-ti denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete Vy. Upozorňujeme Vás, že v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídáte za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním v době od jeho doručení do momentu jeho vrácení jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 

Podrobné informace o vrácení zboží a odstoupení od smlouvy naleznete v obchodních podmínkách.